Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz rosnące zapotrzebowanie na coraz lepszą jakość usług i produktów ICT stały się przyczyną powszechnego stosowania Internetu w różnych dziedzinach życia. Działania e-PR jako forma komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego otoczeniem (zewnętrznym i wewnętrznym), mają ciągły i planowy charakteroraz wykorzystują wszystkie dostępnenarzędzia sieci internet.

W ramach działań e-PRu pracownicy DD Communication skupiają swoje działania na narzędziach dostępnych w Internecie, w tym w mediach społecznościowych – Facebook, NK, Blip.pl, Twitter.com, Pinger.pl, Flaker.pl, etc. Dzięki nim mogą kształtować wizerunek produktów oraz marek.

Mogą komunikować się z mediami głównie elektronicznymi), rozwijać bazę dziennikarzy oraz portali internetowych.

Mechanizmy i narzędzia ePR pracownicy DD Communication dostosowują do indywidualnym potrzeb naszych klientów.

DD Communication świadczy usługi Interaktywne w zakresie m.in.:

  • pozycjonowania marek w grupach dyskusyjnych i blogach,
  • marketingu wirusowy (WOM),
  • prowadzenia badań rynku,
  • monitoringu mediów i serwisów informacyjnych,
  • budowania wizerunku marek,
  • media relations.