Pracownicy Agencji DD Communication od lat budują pozytywne i profesjonalne relacje z mediami. Celem tych relacji jest kształtowanie więzi z dziennikarzami w sposób, umożliwiający rzetelne przekazywanie określonych informacji do wybranych grup docelowych.

Zespół DD Communication skutecznie wykorzystuje narzędzia Media Relations takie jak: informacje prasowe, konferencje i spotkania prasowe, komunikację bezpośrednią z przedstawicielami wszystkich mediów, monitoring mediów, czy bazy teleadresowe mediów ogólnopolskich i regionalnych.

DD Communication prowadzi działania mające na celu nie tylko kształtowanie nastrojów społecznych, ale również uruchomienie mechanizmów rynkowych. Celem tych działań jest próba wdrożenie zmian w polityce ustawodawczej i wykonawczej Państwa w obszarze różnych sektorów gospodarki, produktów i usług.

Pracownicy DD Communication reprezentują wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu polityki zdrowotnej Państwa. Współpracują z KOLS-s w dziedzinie między innymi: psychiatrii, reumatologii, onkologii, diabetologii, kardiologii, hematologii, anestezjologii. również bezpośrednio z lekarzami różnych specjalizacji oraz lekarzami POZ.