W dniu 14 marca 2017 roku odbyła się konferencja prasowa pt„Jak wdrożyć w praktyce zapis ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w obszarze leczenia bólu?”, której organizatorami byli Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Koalicja na Rzecz Walki z Bólem oraz Fundacja Eksperci dla Zdrowia.

24 lutego 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Do tej pory zapis ustawy gwarantował prawo do łagodzenia bólu tylko chorym w stanie terminalnym. Obecna nowelizacja ustawy w art. 20a zapewnia każdemu pacjentowi w Polsce prawo do uśmierzania i leczenia bólu. Jednakże w celu pełnej realizacji prawa do łagodzenia bólu i innych cierpień eksperci rekomendują wdrożenie Standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej związanej z rozpoznaniem, leczeniem i monitorowaniem bólu w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Określają one zakres niezbędnych czynności medycznych danego podmiotu leczniczego (poradni POZ, poradni specjalistycznej, szpitala) zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

NIE BÓL SIĘ. BĄDŹ WOLNY OD BÓLU!