Agencja D&D Communication przez ponad 2 lata współpracowała z Fundacją Aby żyć przy kompleksowej realizacji ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!”. Celem kampanii było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zakażeń pneumokokowych oraz zachęcenie rodziców do szczepienia dzieci w celu zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom wywoływanym przez pneumokoki. Stała się jednocześnie merytoryczną przeciwwagą dla głosów antyszczepionkowych, które rozpowszechniając nieprawdziwe i niesprawdzone informacje odnośnie szczepień zniechęcają do stosowania tej jedynej i skutecznej profilaktyki. Z uwagi na powyższych fakt oraz powszechny dostęp do internetu, szczególnie istotne było przekazywanie rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat szczepień przeciwko pneumokokom opartych o badania kliniczne oraz wiedzę merytoryczną i doświadczenie ekspertów medycznych.

Kampania miała dwie odsłony z zastosowaniem innych kreacji oraz przekazu edukacyjnego. W pierwszym etapie zaangażowały się znane osoby (rodzice małych dzieci) użyczając swojego wizerunku oraz głosu na potrzeby prowadzonych działań edukacyjnych. Ambasadorami kampanii zostali: Katarzyna Cichopek, Rafał Cieszyński, Małgorzata Lewińska raz Anna Wyszkoni.

Patronat Honorowy nad kampanią objęli Główny Inspektor Sanitarny oraz Rzecznik Praw Dziecka. Natomiast Patronat Merytoryczny: Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne. Kampania uzyskała również głos poparcia dla prowadzonych działań edukacyjnych ze strony Ministerstwa Zdrowia.

Agencja opracowała pełną strategię komunikacji oraz stworzyła kreację i wizualizację kampanii, tj. hasło, logo, przekaz edukacyjny, key visual, spoty radiowe, layouty prasowe, baner internetowy, plakaty edukacyjne. Zaprojektowała, zbudowała oraz na bieżąco prowadziła pod względem merytorycznym i technicznym portal internetowy kampanii www.szczepimy.com.pl oraz profil społecznościowy na Facebook’u. Zamieszczane treści edukacyjne były konsultowane z ekspertami medycznymi w dziedzinie pediatrii, wakcynologii i immunologii wspierającymi działania kampanii, a pozyskanymi przez Agencję. Eksperci zaangażowali się w również w udzielanie odpowiedzi na indywidualne zapytania rodziców małych dzieci dotyczące szczepień. Łącznie otrzymaliśmy ponad 800 zapytań, co świadczyło o zbudowaniu dużego zaufania do ekspertów, jak i prowadzonych działań i przyjętej przez Agencję strategii.

W ciągu zaledwie pięciu miesięcy trwania kampanii, profil na Facebook’u odnotował ponad 8 000 fanów przy łącznym zasięgu kampanii 719 606 oraz 1 436 349 liczbie wyświetleń. Z kolei edukacyjny portal internetowy kampanii uzyskał prawie 9 000 użytkowników i 22 740 wejść na stronę.

Agencja pozyskała również do współpracy 12 blogerów, głównie mamy małych dzieci, które włączyły się aktywnie do prowadzenia na swoich blogach akcji edukacyjnych dotyczących szczepień, obalały funkcjonujące w społeczeństwie mity, a tym samym budowały zasięg dotarcia do odbiorcy.

Z uwagi na społeczny charakter kampanii, Agencja pozyskiwała z dużym sukcesem bezpłatne powierzchnie emisyjne przeznaczone dla organizacji pożytku publicznego. Zgodę na emisję spotu radiowego wyraziły czołowe stacje radiowe o zasięgu ogólnopolskim (PR Jedynka, TOK FM, Złote Przeboje, Rock Radio) oraz wszystkie 16 stacji lokalnych Polskiego Radia. Łącznie na antenie radiowej spot został wyemitowany 3 473 razy. Agencja nawiązała również współpracę z wydawnictwem Agora S.A., które włączając się do prowadzonych działań edukacyjnych zamieściło ok. 90 razy layout kampanii na łamach swoich tytułów ogólnopolskich (Dziecko, Gazeta Wyborcza, Metro) oraz 2 mln odsłon banneru na portalu informacyjnym gazeta.pl

Zespół agencji odpowiadał również na regularne działania Public Relations. W sumie informacja o kampanii oraz treści edukacyjne na temat szczepień ukazały się w 160 publikacjach medialnych.

Najwięcej tj. 77 publikacji zostało zamieszczonych na portalach internetowych, głównie serwisach informacyjnych generujących szeroki zasięg (wp.pl, gazeta.pl, wyborcza.pl, interia.pl, dziennik.pl, fakt.pl, se.pl, polki.pl), parentingowych (dzieci.pl, mjakmama24.pl, egaga.pl, mamadu.pl) oraz zdrowotnych (medwiekurozwoj.pl, rynekzdrowia.pl, pulsmedycyny.pl, nursing.com.pl, pulsmedycyny.pl, zdrowie.wieszjak).

Kampania wzbudziła również zainteresowanie tytułów prasowych na łamach, których ukazało się 19 publikacji. Do akcji edukacyjnej włączyły się kluczowe, o najwyższym wskaźniku czytelnictwa i sprzedaży tytuły ogólnopolskie, takie jak Gazeta Wyborcza, Fakt, Super Express, Rzeczpospolita oraz regionalne, tj. Express Ilustrowany, Polska Gazeta Krakowska, Głos Szczeciński, Głos Koszaliński, Głos Pomorza.

Publikacje o kampanii zostały też wyemitowane w stacjach radiowych i telewizyjnych. Łącznie ukazało się 54 emisji na antenie radiowej ogólnopolskiej (PR Jedynka, Radio Eska, Radio Eska Rock, PR Czwórka) oraz stacjach lokalnych Radia Plus, Polskiego Radia oraz Radia WAWA. Z kolei eksperci medyczni związani z kampanią zostali zaproszeni celem udzielenia wywiadu do programów telewizyjnych TVP2 Pytanie na śniadanie, TVP Warszawa, TVP Kraków.

Agencja zorganizowała również konferencję prasową inaugurującą kampanię, w której udział wzięli Ambasadorowie, eksperci medyczni, organizatorzy, przedstawiciele organizacji użyczających patronatów oraz kluczowe media ogólnopolskie i regionalne.

Łączny ekwiwalent kampanii wyniósł  – ponad 3,3 mln złotych.

Zobacz kampanię w mediach:

http://zdrowie.dziennik.pl/profilaktyka/artykuly/473591,kampania-pneumokokom-mowimy-szczepimy.html
http://dzieci.pl/kat,1033939,title,Zapytaj-lekarza-telefoniczny-dyzur-eksperta,wid,17094923,wiadomosc.html?smgputicaid=61899e
http://pulsmedycyny.pl/3915884,51550,pneumokokom-mowimy-szczepimy
http://www.nursing.com.pl/Aktualnosci_Pneumokokom_mwimy_Szczepimy_1983.html