Wizerunek firmy to ważny sposób na jej postrzegania przez klientów, konkurentów i dostawców. Opinia otoczenia jest ważna dla każdego przedsiębiorstwa, gdyż kształtuje jego reputację na rynku oraz wpływa pośrednio na jego wyniki finansowe. Niemniej ważna jest komunikacja wewnętrzna wśród pracowników, którzy bezpośrednio kontaktują się z klientami, dostawcami czy kooperantami. To właśnie oni stosując odpowiednie metody i narzędzia są skutecznymi komunikatorami i „ambasadorami” swojego pracodawcy na zewnątrz.

Agencja DD Communication oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz narzędzi i usług pozwalających budować oraz wzmacniać pozytywny wizerunku firm i ich marek. Nasz zespół ma   wieloletnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami z różnych dziedzin gospodarki np.  medycznego, motoryzacyjnego, informatycznego, bankowego, itp. Doradzamy naszym Klientom opracowując wspólnie z nimi strategie komunikacji korporacyjnej, w oparciu o zidentyfikowaną grupę docelową, wybrane metody oraz narzędzia public  relations, zgodnie z precyzyjnie wytyczonymi celem działania. Główne obszary, w jakich specjalizują się nasi konsultanci to m.in.:

  • zarządzanie reputacją firmy,
  • media relations,
  • relacje z organizacjami pozarządowymi i liderami opinii,
  • komunikacja wewnętrzna,
  • zarządzanie sytuacją kryzysową,
  • komunikacja B2B,
  • korporacyjne programy odpowiedzialności społecznej (CSR).