Doceniając rolę i znaczenie wiedzy pracownicy DD Communication specjalizują się w prowadzeniu kampaniach edukacyjnych. W ramach różnorodnych programów realizują edukację społeczną, przełamują stereotypy, kształtują postawy społeczne. W ramach programów edukacji medycznej wspierają pacjentów oraz ich rodziny w dostępie do nowoczesnej profilaktyki poprawiającej poziom ich życia.

Prowadzone przez DD Communication kampanie organizowane są na rzecz organizacji pozarządowych. W realizację kampanii pracownicy DD Communication angażują znane twarze świata nauki, kultury i sztuki (aktorzy, muzycy, dziennikarze, naukowcy).