Dostrzegając znaczenie i rolę reklamy w współczesnym  świecie pracownicy DD Communication oferują swoim klientom kompleksowe opracowania kampanii reklamowych w zakresie utrzymania, jak i poprawy wizerunku wytwarzanych i sprzedawanych produktów. Precyzyjnie dobierają narzędzia i kanały komunikacji w zależności od przyjętej koncepcji strategii działań marketingowych.  W oparciu o założone cele specjaliści DD Comminication przygotowują,  a następnie prowadzą działania w zakresie reklamy: wprowadzającej, konkurencyjnej czy przypominającej. Wybierają stosowne sposoby dotarcia w formie ATL (above the line) lub BTL (below the line). Przy wyborze medium specjaliści DD Communication biorą pod uwagę rodzaj reklamowanego produktu, cechy segmentu rynku, do którego ma być adresowana informacja oraz koszty związane z dotarciem do potencjalnego nabywcy.

W tym celu DD COmmunication wykorzystuje  głównie środki masowego przekazu jak:  telewizja, prasa, radio i internet.

  • Reklama telewizja to nośnik reklamy o największej sile i zasięgu. Jego wadą jest wysoka cena emisji, zwłaszcza w porach wysokiej oglądalności oraz ulotność przekazu.
  • Prasacharakteryzuje się dużą różnorodnością i dlatego przy wyborze miejsca zamieszczenia ogłoszenia reklamowego pracownicy DD Communication zwracają uwagę rodzaj czasopisma ( lokalne, czy ogólnokrajowe) oraz rodzaj czytelnika (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.
  • Reklama radiowachoć tańsza niż telewizyjna, to jednak z uwagi na niebezpieczeństwo jej słuchania często „przy okazji ‘ bez skupienia uwagi na przekazie, staje się często ograniczoną formą reklamy
  • Internetma właściwie nieograniczony zasięg geograficzny, ale reklama na stronach www, czy przez e-mail musi się wyróżniać, aby zostać zauważona spośród tysięcy innych.
  • Inne nośniki reklamy to billboardy, rozdawane ulotki i foldery, ogłoszenia umieszczone w środkach komunikacji miejskiej, stojaki i atrapy w sklepach.

Zespół DD Communication jest profesjonalnym doradcą klienta w dziedzinie reklamy od opracowania koncepcji strategii marketingowej, wyboru  i zakupu mediów, po kreację oraz  produkcje prowadzone z udziałem ludzi sztuki i filmu.