OPRACOWUJEMY NOWOCZESNE MODELE KOMUNIKACJI DLA BRANŻ, PRZEDSIĘBIORSTW I PRODUKTÓW.

PR KORPORACYJNY

Wizerunek firmy to ważny sposób na jej postrzegania przez klientów, konkurentów i dostawców. Opinia otoczenia jest ważna dla każdego przedsiębiorstwa, gdyż kształtuje jego reputację na rynku oraz wpływa pośrednio na jego wyniki finansowe. Niemniej ważna jest komunikacja wewnętrzna wśród pracowników, którzy bezpośrednio kontaktują się z klientami, dostawcami czy kooperantami. To właśnie oni stosując odpowiednie metody i narzędzia są skutecznymi komunikatorami i „ambasadorami” swojego pracodawcy na zewnątrz.

PROGRAMY EDUKACYJNE

Doceniając rolę i znaczenie wiedzy specjalizujemy się w prowadzeniu kampanii edukacyjnych. W ramach różnorodnych programów realizujemy edukację społeczną, przełamujemy stereotypy, kształtujemy postawy społeczne.

MEDIA RELATIONS

Od lat budujemy pozytywne i profesjonalne relacje z mediami. Celem tych relacji jest kształtowanie więzi z dziennikarzami w sposób, umożliwiający rzetelne przekazywanie określonych informacji do wybranych grup docelowych.

Skutecznie wykorzystujemy narzędzia Media Relations takie jak: informacje prasowe, konferencje i spotkania prasowe, komunikację bezpośrednią z przedstawicielami wszystkich mediów, monitoring mediów czy bazy teleadresowe mediów ogólnopolskich i regionalnych.

WYDARZENIA PR

Na świecie Event Marketing jest też jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju sposobów komunikacji z konsumentami. Jako narzędzie marketingu wielopoziomowego i interdyscyplinarnego tworzy nieograniczone możliwości spektakularnego i atrakcyjnego rozwoju produktów i marek.

REKLAMA

Dostrzegając znaczenie i rolę reklamy we współczesnym świecie oferujemy swoim klientom kompleksowe opracowania kampanii reklamowych w zakresie utrzymania, jak i poprawy wizerunku wytwarzanych i sprzedawanych produktów. Precyzyjnie dobieramy narzędzia i kanały komunikacji w zależności od przyjętej koncepcji strategii działań marketingowych. W oparciu o założone cele przygotowujemy a następnie prowadzimy działania w zakresie reklamy: wprowadzającej, konkurencyjnej czy przypominającej.

DIGITAL E-PR

Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz rosnące zapotrzebowanie na coraz lepszą jakość usług i produktów ICT stały się przyczyną powszechnego stosowania Internetu w różnych dziedzinach życia. Działania e-PR jako forma komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego otoczeniem (zewnętrznym i wewnętrznym), mają ciągły i planowy charakter oraz wykorzystują wszystkie dostępne narzędzia sieci Internetu.