Na świecie Event Marketing jest też jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju sposobów komunikacji z konsumentami.   Jako narzędzie marketingu wielopoziomowego i interdyscyplinarnego tworzy nieograniczone możliwości spektakularnego i atrakcyjnego rozwoju produktów i marek. Najsilniej oddziałującymi i najszerzej nagłaśnianymi medialne wydarzeń PR są wielkie imprezy sportowe oraz imprezy związane z przedstawicielami władz lub osobami z show biznesu

Zespół DD Communication rozumie znaczenie Event Marketingu dlatego wykorzystuje go jako narzędzie promocyjne służące realizacji celów firmy wobec otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego: klientów, decydentów, kontrahentów, środowisk opiniotwórczych i pracowników.

W praktyce wykorzystuje jego wyjątkową cechy jak jest dwukierunkowość, która pozwala zarówno oddziaływać na wybrane podmioty poprzez prezentację własnych idei, jak i poznawać postawy oraz opinie tych podmiotów.

Spektrum działań zespołu DD Communication w zakresie Event Marketingu zależy od wielu kryteriów takich jak: cel, czas, zasięg, miejsce, działania, powtarzalność, odbiorcy, dostępność, interakcja z uczestnikami, rozgłos, przywiązanie klienta (mecenasa) do imprezy, zaangażowania firmy, głównych korzyści dla uczestników, branża, typów i forma imprezy.

Zdaniem DD Communication optymalnym rozwiązaniem jest realizacja każdego działania na rzecz klienta za pomocą wszystkich metod komunikacji, tj. public relations, ATL i BTL. Każda z nich dysponuje własnymi narzędziami, ale tylko wspólne ich oddziaływanie zapewni wymierne efekty.